Responsive image


Świętujemy Niepodległą

We wrześniu 2017 roku, społeczność Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie, włączyła się do realizacji III etapu projektu o nazwie ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁĄ. Wedle założeń, projekt ma na celu:

  • przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego młodzieży szkolnej, opartego na tradycjach walk o niepodległość Polski w regionie tarnowskim w latach 1914-1918;
  • pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości na różnych płaszczyznach;
  • odzyskanie niepodległości przez Miasto Tarnów i Polskę widziane przez pryzmat jednostek zaangażowanych w ten proces – tak obywateli wybitnych, jak i zwykłych mieszkańców miasta;
  • zaangażowanie mniejszości narodowych – obywateli miasta w proces odzyskania niepodległości – Tarnów wielokulturowy;
  • uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości;
  • wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – korelacja wiedzy, sztuki i wysiłku ruchowego;
  • budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie);
  • zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych, aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej;
  • zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury regionu;
  • integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycznego np. we formie debaty.

W ramach tejże strony internetowej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 będą dokumentować działania w realizacji powyższych założeń.
Szczegółowe opisy naszych działań znajdują się tutaj.

Miłej lektury,
Autorzy.

Opis zainspirowany dokumentem zatytułowanym Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości, dostępnym w wirtynie edunet.tarnow.pl